Site logo

Uslovi korišćenja

Opšte

Pristup ovoj Internet prezentaciji i podacima sadržanim na njoj podložni su dole navedenim uslovima i odredbama.

Sve informacije dostupne na ovoj Internet prezentaciji isključivo su informativnog karaktera i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe.

Informacije koje Dečiji Grad objavljuje na ovoj Internet prezentaciji smatraju se tačnima i pouzdanima u vreme njihovog unošenja. Dečiji Grad može u svakom trenutku, bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovoj Internet prezentaciji.

Dečiji Grad stalno proverava i aktualizuje informacije na svojim Internet stranama. Uprkos svoj brižljivosti, moguće je da su se podaci u međuvremenu promenili. Stoga, Dečiji Grad ne može preuzeti odgovornost za korišćenje informacija sa ovog sajta jer su one samo informativnog karaktera i ne smatra se odgovornom za eventualne posledice koje mogu nastupiti na osnovu drugačijeg tumačenja materijala na našoj Internet stranici. Za dodatne informacije, molimo, obratite se preko mejla ili kontakt forme.

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih lica ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka primljena putem elektronske pošte smatraće se nepoverljivom, te Dečiji Grad ne odgovara za sigurnost i privatnost takvih poruka.

Isključenje odgovornosti

Saglasni ste da koristite Internet prezentaciju Dečiji Grad na sopstveni rizik. Dečiji Grad nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje mogu da se dese prilikom upotrebe Internet prezentacije Dečijeg Grada ili usluga, servisa i softvera koji se nalaze na ovoj Internet prezentaciji. Dečiji Grad neće biti odgovoran za bilo kakvu specijalnu, indirektnu ili posledičnu štetu ili bilo kakvu štetu koja može proisteći iz korišćenja ove Internet prezentacije i njenog sadržaja ili nedostupnosti iste.

Povezivanje na treće lokacije – linkovi

Linkovi sadržani na ovoj Internet prezentaciji omogućiće Vam da izađete sa stranica Dečijeg Grada. Povezane lokacije nisu pod kontrolom Dečiji Grad i Dečiji Grad nije odgovorna za sadržinu bilo koje povezane lokacije, ili za bilo koje izmene ili ažuriranja takvih Internet strana. Dečiji Grad Vam omogućava ove veze/linkove radi pogodnosti. Uključenje bilo kojeg linka/veze ne implicira podržavanje takve lokacije od strane Dečijeg Grada.

Autorska prava

Svi elementi na ovoj Internet prezentaciji su zaštićeni u pogledu autorskog prava, i isključivo su vlasništvo Dečijeg Grada. Zadržana su prava u pogledu autorskih prava trećih lica.

Korišćenje HTML-cookies/kolačića

Korišćenjem ovog sajta vi prihvatate korišćenje HTML-cookies/kolačić koji se postavljaju na vaš računar i predstavljaju tekstualne datoteke koje prilikom vaše posete veb sajtu šalju nazad informacije o sajtovima sa kojih ste došli na naš sajt i kretanju kroz naš sajt. Prikupljanje ovih informacija nam pomaže da bolje prepoznamo navike posetilaca našeg veb-sajta kako bi mogli da poboljšamo pretragu sajta i unapredimo funkcionisanja veb-sajta. Možete onemogućiti kolačiće aktiviranjem postavke na svom pregledaču koja vam omogućava da odbacite podešavanja svih ili nekih kolačića.

Prikupljanje podataka korisnika

Na ovom sajtu se prikupljaju i podaci korisnika koje korisnik sajta ostavlja dobrovoljno u formularu i to se smatra saglasnošću da se ti podaci koriste u svrhu kontakata, statističke obrade posećenosti našeg sajta, komunikacija sa predstavnicima Dečijeg Grada radi dodatnih informacija. Ukoliko ne želite da se vaši podaci koriste u naznačene svrhe molimo da nas kontaktirate e-mail porukom na info@decijigrad.rs i odjavite se sa liste.

Pokrenuli smo nedeljni bilten sa probranim dešavanjima i najkorisnijim informacijama.